FVA

Centrum News Literacy działające na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM od początku swojej działalności w 2015 r.  skupia się na trzech zasadniczych obszarach działalności:

  • Nauczaniu News Literacy w ramach programu studiów WNPiD UAM;
  • Szkoleniu edukatorów i edukatorek z regionów Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Centralnej z myślą o adaptacji kursu do ich lokalnych warunków;
  • Popularyzacji kursu w Polsce, przede wszystkim w szkołach średnich, gimnazjalnych i podstawowych oraz na konferencjach naukowych i popularnonaukowych.

Po raz pierwszy kurs News Literacy pojawił się w ofercie dydaktycznej WNPiD UAM w roku akademickim 2014/15. Od tamtej pory stał się stałą częścią programu studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W toku trzech lat akademickich łącznie 212 studentów i studentek naszego Wydziału uczestniczyło w zajęciach News Literacy – warsztat krytycznej analizy mediów. W tym czasie prowadzący – mgr Agnieszka Filipiak, dr Eliza Kania i dr Rafał Wiśniewski – nieustannie modyfikowali kurs, tak aby dostosować go do zmieniającego się charakteru i oczekiwań uczestników.

Od 2015 r. poznańskie Centrum organizuje we współpracy z Centrum News Literacy SBU oraz Biurem Mobilności Transatlantyckiej UAM coroczną szkołę letnią pod nazwą ,,News Literacy Summer Institute in Poznań”. W trakcie tygodniowych zajęć wykładowcy, nauczyciele i działacze organizacji pozarządowych z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poznają główne założenia kursu News Literacy. Dzięki temu mogą go zaadoptować do lokalnych warunków i wprowadzić do oferty swoich macierzystych instytucji. W ciągu trzech lat w naszej szkole letniej uczestniczyło łącznie 40 edukatorów i edukatorek z 16 państw (Albanii, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Nigerii, Rosji, Serbii, Ukrainy Uzbekistanu i Węgier).

Zdajemy sobie sprawę, iż edukacja medialna i nauka krytycznego myślenia nie mogą się ograniczać do szkolnictwa wyższego. Wobec tego w latach 2016-17 przeprowadziliśmy wstępne zajęcia z zakresu News Literacy w pięciu Liceach Ogólnokształcących w Poznaniu, Inowrocławiu i Międzyrzeczu. Dzięki nim mogliśmy nie tylko zapoznać uczniów i nauczycieli z naszym programem, ale również zebrać ich cenne uwagi odnośnie potrzeb i oczekiwań w zakresie dalszej współpracy.