Zdajemy sobie sprawę, iż edukacja medialna i nauka krytycznego myślenia nie mogą się ograniczać do szkolnictwa wyższego.

Wobec tego w latach 2016-17 przeprowadziliśmy wstępne zajęcia z zakresu News Literacy w pięciu Liceach Ogólnokształcących w Poznaniu, Inowrocławiu i Międzyrzeczu. Dzięki nim mogliśmy nie tylko zapoznać uczniów i nauczycieli z naszym programem, ale również zebrać ich cenne uwagi odnośnie potrzeb i oczekiwań w zakresie dalszej współpracy.

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych to jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa wyznaczonej przez MEN, a także istotny moduł kursu News Literacy!*

Poszczególne moduły kursu mogą być dowolnie adaptowane i swobodnie łączone z treścią takich przedmiotów szkolnych jak:

• wiedza o społeczeństwie
• historia
• język polski
• języki obce nowożytne
• wiedza o kulturze
• podstawy przedsiębiorczości
• etyka/filozofia

W ramach pracy dydaktycznej szkół wyższych możliwe jest zastosowanie kursu w innowacyjnych zajęciach z zakresu komunikacji, np. komunikowanie o zdrowiu, bezpieczeństwo informacyjne, kurs profesjonalny dla studentów dziennikarstwa.

Oferta współpracy edukacyjnej:
• warsztaty i wykłady
• seminaria dla nauczycieli/edukatorów
• materiały dydaktyczne (scenariusze zajęć, propozycje ćwiczeń, etc.)

*Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18